Telefony Alarmowe

112 Pogotowie, Straż Pożarna, Policja
999 Pogotowie Ratunkowe

998 Straż Pożarna
997 Policja
991 Pogotowie Energetyczne
992 Pogotowie Gazowe

-------------------------
Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Grójcu 
ul. Strażacka 11
tel. (48) 664-23-88, (48) 664 28 05
fax (48) 664-25-56
www: www.kppspgrojec.internetdsl.pl

Pogotowie Ratunkowe
ul. Księdza Piotra Skargi 10
tel. (48) 664-23-09

Komenda Powiatowa Policji w Grójcu
Grójec, ul. Brzozowa 108
tel.: (48) 668-72-00
fax.: (48) 668-72-45
www: http://bip.grojec.kpp.policja.gov.pl/portal/087/ 

Straż Miejska
ul. Armii Krajowej 5 (obok Ratusza).
Wszelkie sprawy można zgłaszać pod następującymi numerami telefonów:
(48) 664–33- 88 czynny w godz. 8.00 – 15.00
0 603-171–148 czynny całą dobę.