Example of Section Blog layout (FAQ section)

Informacja o konsultacjach w sprawie podziału sołectwa Krobów

Informacja

Informuję, że w dniu 28 maja 2011 roku w godzinach 18:00 – 20:00 odbędą się konsultacje z mieszkańcami wsi Krobów w sprawie podziału sołectwa Krobów oraz w sprawie określenia organizacji i zakresu działania sołectw.
Konsultacje odbędą się w Krobowie w garażu na osiedlu.

Projekt statutu sołectw utworzonych po podziale udostępniony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Grójec, u sołtysa wsi Krobów oraz w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47, p. 26.

Informacji dot. konsultacji udziela Pani Jolanta Machalska Sekretarz Gminy, Urząd Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47, p. 26, te. 48 661-27-72

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy wsi Krobów, posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Grójcu.

Serdecznie zapraszam mieszkańców do udziału w konsultacjach.

Załączniki do pobrania:

Uchwała Nr IX/64/11 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 16 maja 2011 roku