Example of Section Blog layout (FAQ section)

Ogłoszenie

 Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy i Miasta Grójec informuje, że termin składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych w wyniku ujemnych skutków przezimowania upływa w dniu 18.05.2012 roku. Jednocześnie przypomina się, że do w/w wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok przez ARiMR.

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec