Konta bankowe

Rachunki bankowe Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.
Bank Pekao S.A. 64 1240 5703 1111 0000 4901 3690 Podstawowe (podatki, opłaty lokalne, opłaty skarbowe)
Bank Pekao S.A. 47 1240 5703 1111 0000 4899 2268 Depozytowe (kaucje, wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umów)

 

Urząd Gminy i Miasta w Grójcu informuje, że z dniem 29 listopada 2009 roku mija okres, w którym honorowane są płatności Eliksir przychodzące na stare numery rachunków - w formacie Banku BPH, rozpoczynające się od 1060 po dwóch cyfrach kontrolnych.

Aktualny numer rachunku bankowego :

Bank Pekao SA 64 1240 5703 1111 0000 4901 3690