Komunikaty

Tytuł
W y k a z nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w 2017 r. - gmina Grójec, miasto Grójec ul. Józefa Piłsudskiego 94A
W y k a z nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w 2017 r. - gmina Grójec, miasto Grójec ul. Aleja Niepodległości 5
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w latach 2018-2020
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia w 2017 roku - miasto Grójec ul. Al. Niepodległości 20
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia w 2017 roku - miasto Grójec ul. Józefa Piłsudskiego 3
W y k a z nieruchomości gminnej przeznaczonej do oddania w użyczenie w 2017 roku na czas nieoznaczony na rzecz jednostki organizacyjnej – Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu
W y k a z nieruchomości gminnej przeznaczonej do oddania w użyczenie w 2017 roku na czas nieoznaczony na rzecz jednostki organizacyjnej – Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych Gminy Grójec
W y k a z nieruchomości gminnej przeznaczonej do oddania w użyczenie w 2017 roku na czas nieoznaczony na rzecz jednostki organizacyjnej – Straży Miejskiej w Grójcu
W y k a z nieruchomości gminnej przeznaczonej do oddania w użyczenie w 2017 roku na czas nieoznaczony na rzecz jednostki organizacyjnej – Publiczne Przedszkole nr 1 w Grójcu
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości gminnej położonej we wsi Falęcin gm. Grójec, przeznaczonej do oddania w dzierżawę.