Caritas

W dawnej kaplicy, przy kościele Miłosierdzia Bożego w Grójcu przy ul. Jana Pawła II prowadzi działalność placówka CARITAS Archidiecezji Warszawskiej.

caritas1.jpg

Działalność jednostki można podzielić na dwa podstawowe trzony:

- Stację opieki

- Jadłodajnię

Stacja opieki ma dwa podstawowe profile działania, Hospicjum Domowe - opieki paliatywnej (pacjenci dotknięci chorobami nowotworowymi) oraz Długoterminową opiekę domową.

caritas2.jpg

Liczba pacjentów stacji opieki waha się od kilku do kilkunastu. Chorzy mają zapewnioną ciągłą, profesjonalną, bezpłatną opiekę, przez zespół pielęgniarsko - lekarski.

Zespół jest gotów zapewnić pomoc: lekarską, pielęgniarską, rehabilitacyjną, pracownika socjalnego, duchową. Działania zespołu obejmują swym zasięgiem Grójec i okolice.

Dyżury pielęgniarek i zapisy odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach:

10.00 - 12.00 oraz 15.00 - 17.00

caritas3.jpg

Drugie pole działania to jadłodajnia. Placówka ta oferuje darmowe posiłki, potrzebującym z Grójca i okolic. Jadłodajnia otwarta jest od godziny 12.00. Wszyscy potrzebujący otrzymują bezpłaty gorący posiłek.

Za działalność stacji i jadłodajni płaci CARITAS, Wojewoda Mazowiecki, Burmistrz Gminy i Miasta Grójec.

Informacji udzieliła

Pani Mirosława Kochaniak