• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Akcja "Sprzątanie Świata" w gminie Grójec

faureciaMW weekend 18-20 września, miała miejsce światowa akcja "Sprzątania Świata". Na terenie gminy Grójec, akcję zorganizowali pracownicy Wydziału Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy i Miasta Grójec (WGO) w ścisłej współpracy z Faurecia R&D Center.

W akcji brały udział dzieci i nauczyciele ze szkół podstawowych oraz średnich z terenu naszej gminy, oraz niektóre Sołectwa - Kośmin, Szczęsna, Marianów, Żyrówek , Słomczyn oraz Mieczysławówka,

W piątek 18 września, za wspólne sprzątanie wzięli się pracownicy firmy Faurecia R&D oraz pracownicy Urzędu Gminy i Miasta Grójec. Urzędnicy na czele z Zastępcą Burmistrza Jarosławem Rupiewiczem, oczyścili lasy wokół boiska piłkarskiego położonego w Głuchowie. W wyniku przeprowadzonej ponad 3- godzinnej akcji, zebrano pokaźną liczbę odpadów. W wydarzeniu wzięło udział ponad 50 osób.

Na koniec przedstawiciele Faurecia R&D Center: Daniel Marciniak - Dyrektor FAS Poland Engineering oraz Agnieszka Korzeniecka - Kierownik Działu Zasobów Ludzkich, otrzymali pamiątkowe dyplomy z podziękowaniami od Burmistrza Gminy i Miasta Grójec.

Do piątkowego sprzątania w mieście przyłączył się Grójecki Ośrodek Kultury wraz z Dyrektor Moniką Woźniak oraz pracownikami, jak również uczniowie z lokalnych szkół. W sobotę sprzątali członkowie Stowarzyszenia Czysta Gmina dla Pokoleń, Klub Seniora Familia, Sołectwa oraz harcerze z ZHP Grot.

Ponadto udział wzięli: Urząd Gminy i Miasta Grójec , Grójecki Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie Czysta Gmina, Klub Seniora Familia , ZHP Grójec Grot.

faureciaD

faureciaD1

faureciaD5

faureciaD3