• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO I 100-LECIE BITWY WARSZAWSKIEJ W GARNIZONIE GRÓJEC

1920-9W związku z przypadającą w tym roku 100.rocznicą Bitwy Warszawskiej tegoroczne obchody Święta Wojska Polskiego w garnizonie Grójec swój program i oprawę miały o wiele bogatszą niż zwykle.

Głównymi organizatorami tych uroczystości – zgodnie już z wieloletnią garnizonową tradycją – byli Komendant i żołnierze Grójeckiego Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej im. ppłk. Jana Kowalewskiego, którzy wespół z Burmistrzem Gminy i Miasta Grójec, Dyrektorem Grójeckiego Ośrodka Kultury oraz Prezesem Klubu Strzeleckiego „CEL” zaoferowali niezwykle bogaty (zwłaszcza jak na dobę pandemii) program obchodów święta. Całości wszystkich rocznicowych zamierzeń patronował Pan Marek SUSKI – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Tegoroczne uroczystości Święta Wojska Polskiego, obchodzone jako święto żołnierskie oficjalnie od 28 lat na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, poprzedzono odwiedzeniem przez delegację żołnierzy licznych mogił i miejsc pamięci w Garnizonie Grójec, w których spoczywają prochy uczestników wojny 1920 roku – bohaterskich Synów tej ziemi. Znicze pamięci zapalono także na grobach byłych dowódców jednostki oraz na mogiłach żołnierzy i pracowników pracowników resortu obrony narodowej, którzy wspólnie – przez 63 lata istnienia grójeckiej jednostki – swoją wierną służbą i pracą zbudowali w mieście i regionie piękny wizerunek Wojska Polskiego. W tym roku grójeccy radioelektronicy obchody swojego żołnierskiego święta, kilkunastoletnim już zwyczajem, zainaugurowali uroczystym apelem w podwojach jednostki, pod pomnikiem Patrona Grójeckiego Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej im. ppłk. Jana KOWALEWSKIEGO, który w 1920 roku – jako as wywiadu i wybitny kryptolog – położył nieocenione zasługi w wygraną nad bolszewikami. Ku Jego pamięci, a także w podziękowaniu za tę historyczną wiktorię sprzed 100 lat, delegacje żołnierzy i pracowników wojska złożyły kwiaty i zapaliły znicze. Podczas tej zbiórki uhonorowano także zasłużonych żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej – w podziękowaniu za codzienny trud i służbę, w oparciu o Decyzje Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza BŁASZCZAKA, Komendant Centrum Pan płk Andrzej KOZERA, nadał kilku wyróżniającym się żołnierzom medal „Za zasługi dla Obronności Kraju”, a kilku kolejnym wręczył decyzje o awansach służbowych i mianowaniu na wyższe stopnie wojskowe.

Kulminacja tegorocznych uroczystości nastąpiła jednak w wigilię święta żołnierzy, 14 sierpnia, kiedy to wieczorem, z udziałem niezliczonej rzeszy mieszkańców miasta i powiatu, w sercu miasta – pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego – w asyście pocztów sztandarowych rozpoczęto capstrzykiem uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego oraz 100-lecia Bitwy Warszawskiej. Swoją obecnością uroczystości – oprócz mieszkańców – zaszczycił Poseł na Sejm Pan Marek SUSKI oraz włodarze Grójca i władz samorządowych powiatu, reprezentanci wszystkich służb mundurowych i duchowieństwa, a także przedstawiciele wielu instytucji miasta i regionu. Nad przebiegiem uroczystości wojskowych, zorganizowanych zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, czuwał Dowódca uroczystości mjr Józef PARADOWSKI, który tę część wojskową rozpoczął złożeniem Dowódcy Garnizonu Grójec Panu płk. Andrzejowi KOZERZE meldunku o gotowości pododdziałów do uroczystości. Po odegraniu hymnu państwowego i podniesieniu flagi państwowej nastąpiła dalsza część uroczystości, w której m.in. głos zabrali Dowódca Garnizonu (i Komendant CRiWWRE w jednej osobie) Pan płk Andrzej KOZERA i zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Grójec Pan Jarosław RUPIEWICZ. W tej części spotkania odczytano również list okolicznościowy do żołnierzy Wojska Polskiego i społeczeństwa od Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza BŁASZCZAKA. Głównym wydarzeniem piątkowych obchodów było odsłonięcie i poświęcenie obelisku ku czci mieszkańców Ziemi Grójeckiej, poległych za Ojczyznę w 1920 roku, oraz upamiętniającego Patrona CRiWWRE ppłk. Jana KOWALEWSKIEGO. Pamięć bohaterów sprzed 100 lat upamiętniała tablica z inskrypcją:

„W 100.ROCZNICĘ BITWY WARSZAWSKIEJ, W PODZIĘKOWANIU ZA OBRONIONĄ NIEPODLEGŁOŚC, WSZYSTKIM WALCZĄCYM BOHATEROM ZIEMI GRÓJECKIEJ ORAZ WYBITNEMU KRYPTOLOGOWI JANOWI KOWALEWSKIEMU, Z WDZIĘCZNOŚCIĄ MIESZKAŃCY I ŻOŁNIERZE GARNIZONU GRÓJEC”

Pamięć o tych wybitnych Synach Ziemi Grójeckiej, którzy walczyli w obronie polskiej niepodległości w 1920 roku, przywołana została także w Apelu Pamięci, po którym – dla uczczenia Ich imienia – została oddana salwa honorowa. Uroczystości wojskowe w tej części capstrzyku zakończyło złożenie przez delegacje wiązanek kwiatów i zapalenie znicza pamięci pod obeliskiem oraz pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, po czym – po krótkim koncercie orkiestry wojskowej z Radomia z repertuarem pieśni wojskowych – zaprezentowano niezapomniany pokaz laserowy, dedykowany grójeckim bohaterom wojny polskobolszewickiej. Uroczystej i podniosłej ceremonii wojskowej tego święta, w części organizowanej przez żołnierzy Grójeckiego Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej im. ppłk. Jana KOWALEWSKIEGO, towarzyszyły również wystawa tematyczna oraz śpiewanie pieśni patriotycznych w towarzystwie zespołu instrumentalno-wokalnego „Elektroniczni”, a także seans filmu pt. „1920 Bitwa Warszawska”, przygotowany w kinie plenerowym we współpracy z Grójeckim Ośrodkiem Kultury.

Trzydniowe obchody Święta Wojska Polskiego i 100-lecia Bitwy Warszawskiej uzupełniła sobotnia Msza Święta, celebrowana w grójeckim kościele pw. Miłosierdzia Bożego w intencji Ojczyzny oraz żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej. Całości programu obchodów dopełnił Piknik Rodzinny i Zawody Strzeleckie pod Patronatem Posła na Sejm Pana Marka SUSKIEGO oraz Burmistrza Miasta i Gminy Grójec Pana Dariusza GWIAZDY, które okraszone zostały statyczną wystawą sprzętu wojskowego, cieszącą się wielką popularnością wśród wszystkich uczestników, którzy tak aktywnie świętowali tegoroczny 15 Sierpnia razem z grójeckim żołnierzami.

Z upoważnienia Komendanta CRiWWRE Grójec Ryszard Piotr OLIK

Fotorelacja:

1920-1

1920-2

1920-5

1920-3

1920-4

1920-6

1920-7

1920

1920-8