• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Ankieta na potrzeby przygotowania Strategii Rozwoju Gminy Grójec na lata 2021-2030

herbSzanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy i Miasta Grójec!

Przystąpiliśmy do przygotowywania Strategii Rozwoju Gminy Grójec na lata 2021-2030. Jest to bardzo ważny dokument, w którym zostaną nakreślone główne kierunki rozwoju naszej gminy w perspektywie najbliższych 10 lat. Od tego zależeć będą szanse na pozyskanie dotacji, a co za tym idzie na rozwój naszej gminy.

Bez Waszego zaangażowania i wsparcia, nie damy rady! Wasze zdania, opinie i pomysły są kluczową i najważniejszą częścią przygotowania dobrej strategii rozwoju.

Link do ankiety: http://cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/strategia-dla-gminy-i-miasta-grojec-na-lata-2021-2030

Wiedza o tym, co myślą Państwo na temat naszej gminy, priorytetów działania i oczekiwań na przyszłość a także lokalnych problemów, będzie cenną wskazówką przy tworzeniu nowej Strategii.

Chcielibyśmy, aby dokumenty planistyczne, tj.: Strategia Rozwoju Gminy były naszym wspólnym dziełem, w którym każdy mieszkaniec ma swój udział i w którym odnajduje swoje potrzeby, a założone cele systematycznie i skutecznie realizowane w perspektywie najbliższych lat.

Ze względu na pandemię koronawirusa formularz ankiety dostępny będzie w formie elektronicznej. Zależy nam jednak, aby wszyscy mieszkańcy mogli wypowiedzieć się na temat potrzeb gminy, dlatego też zachęcamy do pomocy w wypełnieniu ankiety przez osoby posiadające ograniczony dostęp do komputera. Ponadto tradycyjna (papierowa) wersja formularza dostępna będzie w Urzędzie Miejskim.

Wypełnioną ankietę prosimy składać do 31.08.2020 r.

Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą analizowane wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień. Wypełnienie ankiety zajmie Państwu około 5-10 minut.

Link do ankiety: http://cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/strategia-dla-gminy-i-miasta-grojec-na-lata-2021-2030