• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Kolejne sukcesy grójeckiej młodzieży!

324.czerwca 2020 r. Burmistrz Dariusz Gwiazda gościł w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu bardzo utalentowaną młodzież. Dwaj ósmoklasiści z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Grójcu, Michał Komorowski oraz Tymoteusz Jóźwik- pod kierunkiem Pana Waldemara Gorzkowskiego zdobyli zaszczytne miejsca w Konkursie Historycznym. Nie jest to ich pierwsze "historyczne" osiągnięcie. Sukcesy zaczęli osiągać już kilka lat temu, zaczynając od lokalnego konkursu Grójbój. Dzięki osiągniętym wynikom, uczniowie będą mieli pierwszeństwo w wyborze szkoły średniej oraz dodatkowe punkty w procesie rekrutacyjnym, co mamy nadzieję pozwoli im na wybór wymarzonej szkoły.

Jednak historia to nie jedyna dziedzina, w której nasi młodzi mieszkańcy są mistrzami! Zawodnicy grójeckiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego: Hubert Gaik, Antoni Marciński, Antoni Juraszewski, Filip Poradzki i Miłosz Wiśniewski,  pod opieką trenerów- Ireneusza Juraszewskiego i Jacka Siedleckiego triumfowali podczas Olimpiady Młodzieży Szkolnej w koszykówce chłopców. Drużyna zdobywa sukcesy od wielu lat i godnie reprezentuje gminę Grójec na arenie ogólnopolskiej. 

Życzymy naszej wspaniałej młodzieży kolejnych sukcesów podczas rozwijania swoich pasji, a trenerom i opiekunom dziękujemy za opiekę i trud związany z przygotowaniem ich do kolejnych olimpiad i mistrzostw. 

33

3333