• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Działalność gospodarcza

Wydział Podatków i Opłat

Klauzula informacyjna Burmistrza Gminy i Miasta Grójec zgodna z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (WE) /dalej rozporządzenie ogólne/ dot. CEiDG oraz zezwoleń.

Formularz CEIDG-1

Formularz CEIDG-1 do wypełnienia na stronie www.firma.gov.pl

Procedury załatwianych spraw: