• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Komunikat VI dla podatników

herbSzanowni Podatnicy z Gminy Grójec !

       Pragnę przypomnieć, że w Komunikacie dla Podatników zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu i na Facebooku Burmistrz Gminy i Miasta Grójec informował, że z uwagi na dobro mieszkańców podjął decyzję o wstrzymaniu prowadzenia inkasa podatków przez inkasentów wyznaczonych uchwałą Rady Miejskiej do odwołania,  a w szczególności II raty 2020r. płatnej do 15 maja br.. Odstąpienie od prowadzenia tych czynności dotyczyło podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego lub tych podatków płaconych w formie łącznego zobowiązania przez osoby fizyczne

       Powyższa decyzja dotyczyła inkasa prowadzonego przez wyznaczonych pracowników urzędu na terenie miasta Grójec oraz inkasentów - sołtysów na terenie gminy Grójec.

       Uzasadnieniem takiej decyzji było oczywiste zagrożenie dla zdrowia zarówno podatników, jak i inkasentów w okresie pandemii koronawirusa, poprzez bezpośrednie przyjmowanie wpłat w formie gotówkowej oraz konieczny bliski kontakt pomiędzy inkasentem i podatnikiem z powodu wręczania dowodu wpłaty i przyjmowania gotówki.

         Wyrazem tej decyzji było wydanie Zarządzenia nr WO.0050.94.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 22 kwietnia 2020r. w sprawie: zawieszenia poboru podatków w formie inkaso.

       W związku z kolejnymi rozporządzeniami Rady Ministrów cofającymi wprowadzone na czas trwania epidemii COVID-19 ograniczenia, zakazy i nakazy w życiu publicznym oraz wejściem w życie w dniu 16 maja 2020r., ustawy z dnia 14 maja 2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-2, zasadnym jest podjęcie mojego Zarządzenia nr WO.0050.178.2020 z dnia 20 sierpnia 2020r. w sprawie: zakończenia okresu zawieszenia prowadzenia czynności poboru podatków w formie inkasa.

                                                                                                              

                                                                                                             Z poważaniem,

                                                                                                                 Zastępca

                                                                                             Burmistrza Gminy i Miasta Grójec

                                                                                                         Jarosław Rupiewicz

Link do zarządzenia:

https://grojecmiasto.bip.info.pl/dokument.php?iddok=11285&idmp=320&r=o