• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

herbSzanowni Państwo,
miło nam poinformować, że Burmistrz Gminy i Miasta Grójec, podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie dofinansowania przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

Dzięki wsparciu w formie dotacji Gmina Grójec otrzyma kwotę 25 000,00 zł, co pozwoli na unieszkodliwienie około 50 ton odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych.

W związku z powyższym Gmina Grójec informuje o możliwości odbioru odpadów w postaci:
• odpadów z folii rolniczych
• siatki i sznurka do owijania balotów
• opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Oddawane odpady muszą być posegregowane, oczyszczone i związane. Frakcje nie mogą być ze sobą zmieszane (mogą być na jednej przyczepie, ale nie może być np. siatka zawinięta w folii).

Odpady o których mowa powyżej, powinny zostać dostarczone przez rolników we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), znajdującego się w miejscowości Kobylin 1D, 05-600 Grójec w dniach 6-10 lipca 2020.

Godziny otwarcia PSZOK:
poniedziałek od 9.00 do 17.00
wtorek, czwartek i piątek od 8.00 do 16.00
środa od 10.00 do 18.00

Odbiorcą odpadów rolniczych jest:
EKO-FIT Odpady Przemysłowe Patryk Fituch, Zalesice 21, 26-680 Wierzbica.

99