• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego

M DSC101731 sierpnia w Urzędzie Gminy i Miasta Grójec miała miejsce istotna dla lokalnej oświaty uroczystość. Burmistrz Dariusz Gwiazda wręczył 13. nauczycielom z gminnych placówek oświatowych akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.  Gratulujemy nauczycielom i życzymy dalszych sukcesów. Kwiaty dla nagrodzonych przygotowało lokalne Koło Gospodyń Wiejskich Boskie Babki.


D DSC1021

D DSC1037

D DSC1045