• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Najlepsi ósmoklasiści w Gminie Grójec nagrodzeni!

888888aa28 sierpnia w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu odbyło się uroczyste podziękowanie dla uczniów, którzy otrzymali najwyższe wyniki z egzaminu ósmoklasisty w gminie Grójec. Podczas uroczystości Burmistrz Dariusz Gwiazda oraz Zastępca Burmistrza Jarosław Rupiewicz pogratulowali uczniom uzyskanych wyników w obecności rodziców oraz wychowawców- pani Eweliny Majewskiej oraz pana Pawła Młodzińskiego, którzy w dużej mierze przyczynili się do sukcesów naszej młodzieży. Chłopcy otrzymali od burmistrza cenny sprzęt elektroniczny, a rodzice i wychowawcy listy gratulacyjne.

Najlepsi absolwenci to:

Tymoteusz Jóźwik ze średnim wynikiem z egzaminów 97,7 %
Sebastian Stański 93,7 %
Paweł Walczuk 93 %

Wszyscy nagrodzeni uczniowie są absolwentami Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Grójcu.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

8888888888aaaa

88a