• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Szkolenie e-learningowe pn. „Fundusz sołecki jako narzędzia aktywizacji wsi”

cdrCentrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie e-learningowe pn. „Fundusz sołecki jako narzędzia aktywizacji wsi”, kierowanym do sołtysów, rad sołeckich, radnych gmin, pracowników urzędów gmin, członków KGW i OSP oraz innych aktywnych mieszkańców obszarów wiejskich.

Szkolenie odbędzie się w terminie od 14 sierpnia do 30 września 2020 roku na platformie edukacyjnej www.cdrkursy.edu.pl.

Więcej informacji na stronie internetowej CDR w Brwinowie: www.cdrkursy.edu.pl.