• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Grójec

herbBurmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Grójec. Wnioski w wersji papierowej, będzie można składać od 18.08.2020 r. do 30.09.2020 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu,
przy ul. Józefa Piłsudskiego 47 w godzinach pracy urzędu.

Druki wniosków oraz regulamin określający zasady udzielania dotacji można pobrać ze stron internetowych www.grojecmiasto.pl, www.grojecmiasto.bip.info.pl lub bezpośrednio w siedzibie
Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.

Dotacja celowa, będzie udzielana do wysokości 5.000 PLN rzeczywistych kosztów zakupu nowego kotła, służącego poprawie jakości powietrza oraz związanego z ograniczeniem niskiej emisji, dla nieruchomości położonych na terenie Gminy Grójec i będzie polegała na:

1) trwałej likwidacji dotychczasowego kotła na paliwo stałe i zastąpienia go nowym źródłem ciepła na paliwo gazowe i jego uruchomieniem;

2) trwałej likwidacji dotychczasowego kotła na paliwo stałe i zastąpienia go  nowym źródłem ciepła na paliwo z biomasy (przy czym przez biomasę rozumie się: pelety, zrąbki, słomę, odpady drzewne
i brykiet);

3) trwałej likwidacji dotychczasowego kotła na paliwo stałe i zastąpienia go  nowym źródłem ciepła na olej opałowy.

Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji, będzie zainstalowanie wyłącznie fabrycznie nowych kotłów, które spełniają wszelkie konieczne normy i dopuszczone są do stosowania i obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, po podpisaniu stosownej umowy o dofinansowanie z Gminą Grójec. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu lub telefonicznie pod numerem (48) 664-30-91 wew. 55 lub 67.

Uwaga: wnioski złożone przed 18 sierpnia 2020 r. lub po 30 września 2020 r. nie będą rozpatrywane.

1. Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Grójec - znajduje się tutaj <<POBIERZ>>

2. Załączniki do regulaminu od nr 1 do nr 5 - znajdują się tutaj <<POBIERZ>>

3. Klauzula zgody / Klauzula informacyjna - znajdują się tutaj<<POBIERZ>>